درود

رسانه جدیدی با هدف عرضه محتوی پالایش شده حوزه کسب و کار به نام "علم بازار" و به آدرس زیر:

@ElmeBazar

در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی شد.

این کانال بر آن است تا با آفرینش، گردآوری و پالایش محتوی موجود در حوزه کسب و کار، به گنجینه ای ذی ارزش از محتوی مرتبط در این حوزه مبدل گشته و یادگیری، به خاطرسپاری و مرور مفاهیم این حوزه را سهل و لذت بخش نماید.

در صورت تمایل می توانید از طریق آدرس فوق الذکر به عضویت کانال درآمده و از مطالب عرضه شده به طور روزانه بهره مند گردید. در صورت مفید یافتن محتوی کانال، دوستان خود را نیز به عضویت دعوت کنید.

با سپاس

منبع : در بازار ... |راه اندازی کانال تلگرام "علم بازار"
برچسب ها : محتوی ,کانال